Żyli wśród nas

Śladów przeszłości związanych z będzińskimi Żydami jest w mieście dużo. By zapoznać uczniów z ich dziejami związanymi z II wojną światową, koordynatorki projektu „Niepodległa” zorganizowały wycieczkę do bożnicy „Mizrachi”. Przewodnik Muzeum Zagłębia w Będzinie w bardzo przystępny sposób przybliżyła dzieciom dzieje i kulturę narodu żydowskiego, związanego z naszym miastem od XIII wieku.