22 kwietnia Światowy Dzień Ziemi w SP13

Dzień Ziemi to największe na świecie święto ekologiczne, obchodzone od 1970 r. Jego celem jest promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za naszą planetę.

Każdego roku w ramach obchodów Dnia Ziemi odbywa się wiele wydarzeń towarzyszących. W naszej szkole miały miejsce różne formy aktywności ekologicznej:

– sprawdzające wiedzę:

Eko- test przeprowadzony w klasach IV-VI okazał się prostym zadaniem dla naszych Eko-uczniów. Również uczniowie klas VII -VIII wykazali się doskonałą wiedzą na temat Parków Narodowych.

– szkolące umiejętności manualne:

Niebywałą kreatywnością popisali się uczniowie, wykonując plakaty obrazujące skutki zanieczyszczeń i przedstawiające efekty działań chroniących przed nimi oraz Eko- test na wyroby wtórne. Powstało wiele arcydzieł sztuki użytkowej, np.: doniczki, lampka nocna, karmnik, torebka.

Najmłodsi uczniowie też mogli wykazać się proekologicznymi działaniami.

Aby naszej planecie było przyjemniej, nauczyli się śpiewać piosenkę „Moja planeta Ziemia”.

Klasy I-III wykonały symbol Dnia Ziemi – korony drzew powstały z zielonych dłoni każdego ucznia w klasie. Mieli także możliwość podszkolenia się w segregacji śmieci na mini warsztatach oraz mogli zweryfikować swoją dotychczasową wiedzę, oglądając prezentację „Dzień Ziemi” – dlaczego obchodzimy to święto, w jaki sposób człowiek niszczy oraz chroni środowisko naturalne.

Oczywiście nie zabrakło możliwości kształtowania umiejętności literackich. Ekolodzy napisali piękne życzenia z okazji imienin Ziemi. Najmłodsi wspomogli ten dzień także wizualnie – wszyscy byli ubrani na kolor zielony, czyli kolor nadziei, która nie pozostawia wątpliwości, że powinniśmy być odpowiedzialni za los naszej planety, bo on jest w naszych rękach. Pamiętajmy o tym, że Ziemia bez nas będzie istniała, ale my bez niej na pewno nie.