Bezpieczeństwo w sieci

Z powodu zdalnego nauczania, dzieci są zmuszone do korzystania z Internetu, w większym stopniu niż dotychczas.

Prosimy Państwa, o zwrócenie szczególnej uwagi na ich bezpieczeństwo w sieci. Można skorzystać z informacji zawartych na stronie naszej szkoły w zakładce „Rodzice – cyberprzemoc” oraz z następujących stron:

https://akademia.nask.pl – Poradnik dla rodziców – Jak zapewnić dzieciom bezpieczeństwo w internecie.

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl – Promujemy bezpieczeństwo w sieci