Nauka zdalna – motywacja

Jak motywować dzieci do nauki zdalnej?

  1. Dzieci potrzebują wyznaczenia jasnych granic, chcą wiedzieć, jakie zadania na nie czekają w dany dzień.
  2. Należy dobrze zorganizować czas dziecku – dziecko powinno pracować systematycznie. Pozostawienie dużej partii materiału na jeden dzień, może okazać się ponad jego siły i możliwości, co będzie działało na niego demotywująco.
  3. Powinniśmy stworzyć dziecku optymalne warunki do nauki, które wpływają na koncentrację dziecka, niezbędną dla efektywności pracy:

– stałe miejsce pracy,

– porządek wokół, wyeliminowanie rozpraszaczy,

– stała pora dnia,

– podzielenie czasu nauki na odcinki przedzielone przerwami.

  1. Aby dziecko nauczyło się odpowiedzialności za naukę – nie należy wyręczać go we wszystkim.
  2. Pamiętajmy również o wyznaczeniu czasu na przyjemności. Dla dzieci, ważny jest kontakt z rówieśnikami – w obecnej sytuacji mogą go realizować tylko poprze kontakt on-line, powinniśmy również znaleźć na to czas.

Życzymy wszystkim, aby nauka w domu przestała być wyzwaniem i stała się ciekawym, nowym doświadczeniem, zarówno dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców.