BohaterON

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Projekt edukuje, bazując na historiach Powstańców, wzmacnia poczucie tożsamości narodowej, krzewi postawy patriotyczne oraz buduje wrażliwość społeczną. W tegorocznej edycji projektu udział wzięły klasy 4-8, które poznawały życie codzienne powstańców oraz udział rówieśników w tamtych tragicznych wydarzeniach.

Zdjęcia na naszym FB <<<