Czasowe zawieszenie zajęć -klasa 1c

Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w klasie 1c Szkoły Podstawowej nr 13 im. Huberta Wagnera w Będzinie w okresie od 19 stycznia 2022r. do dnia 27 stycznia 2022r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów. Czytaj całość zarządzenia