Czasowe zawieszenie zajęć -klasa 8a

Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w klasie 8a Szkoły Podstawowej nr 13 im. Huberta Wagnera w Będzinie w okresie od 25 stycznia 2022r. do dnia 28 stycznia 2022r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów. Czytaj całość zarządzenia