Egzamin na kartę rowerową

7.06.2023 r. w Miasteczku Ruchu Drogowego na Dolnej Syberce odbył się egzamin na kartę rowerową.
W egzaminie uczestniczyli uczniowie ze wszystkich będzińskich szkół. Egzamin składał się z dwóch części
( test wiedzy – przeprowadzany w szkole oraz egzamin praktyczny – przeprowadzany przez Policjantów
z Wydziału Ruchu Drogowego Policji w Będzinie). Z naszej szkoły przystąpiło, do części praktycznej,
45 uczennic i uczniów klas czwartych. Wszyscy zdali egzamin i otrzymali pamiątkowe certyfikaty. Serdecznie gratulujemy i życzymy bezpiecznej drogi.