Egzamin próbny 8-klasisty

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021r. testów diagnostycznych w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty (pełne wytyczne dostępne na stronie CKE)

Uczniowie oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu testów diagnostycznych

1.1. Na test diagnostyczny może przyjść wyłącznie osoba (uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.

Czytaj całość <<<<