2c- czasowe zawieszenie zajęć

Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w klasie 2c Szkoły Podstawowej nr 13 im. Huberta Wagnera w Będzinie w okresie od 1 marca 2021r. do dnia 5 marca 2021r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów. Czytaj całość <<<