Szkolny konkurs matematyczny

Drodzy uczniowie

Z okazji Międzynarodowego Dnia Liczby Π,  który przypada w dniu 14 marca, w szkole organizowany jest konkurs matematyczny.

Niestety ze znanych nam powodów nie możemy się spotkać, dlatego tegoroczny konkurs odbędzie się w formie graficznej. Jest to konkurs na matematycznego lapbooka pod tytułem: „Matematyka inaczej”.  Sami wiecie, że matematyka jest obecna w codziennym życiu każdego człowieka i nie tylko. Obserwujemy ją w zjawiskach przyrody. Rośliny i  zwierzęta wykorzystują ciąg Fibonacciego, geometrię fraktalną. Matematyka obecna jest w sztuce, architekturze, muzyce. Pełna ciekawostek takich jak „wstęga Mobiusa” ,  „kwiat życia”  czy „trójkąt Sierpińskiego”. Celowo używam tych nazw aby pobudzić waszą kreatywność. Niech staną się one inspiracją do własnych poszukiwań.  Regulamin szkolnego konkursu znajdziecie tutaj <<<