Kampania antysmogowa

W dniach od 02 do 17 grudnia 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 13 w Będzinie została przeprowadzona akcja antysmogowa „Powstrzymać smog – dzieci z rodzicami wykonują pierwszy krok”, której celem było zapoznanie uczniów z procesem powstawania smogu i jego szkodliwego wpływu na organizmy żywe, wskazywanie dobroczynnych właściwości czystego powietrza i kształtowanie postaw proekologicznych związanych z ochroną powietrza.

W ramach akcji odbyły się liczne działania edukacyjne włączające całą społeczność szkolną
i środowisko lokalne.

Uczniowie oddziałów przedszkolnych oraz klas 1 – 3 wraz z rodzicami wykonali plakaty informacyjne, które wywieszono na szkolnych korytarzach. Podczas zajęć lekcyjnych dzieci obejrzały film animowany „Rodzina Treflików” poruszający problem powstawania smogu. Wykonały doświadczenia ukazujące zanieczyszczenie powietrza w naszym środowisku. Nauczyły się piosenki „Smog” z repertuaru Małej Orkiestry Dni Naszych zachęcającej do walki ze smogiem. Wykonały lupki oraz wiatraczki symbolizuje odnawialne źródła energii.

Uczniowie klas 4 – 8 przygotowali prezentację multimedialną dotyczącą powstawania smogu, jego wpływu na zdrowie człowieka i sposobach ochrony powietrza, którą zaprezentowano na szkolnym telebimie oraz uczniom klas 1 – 3. Wraz z rodzicami wykonali transparenty antysmogowe oraz ulotki informacyjne dla mieszkańców osiedla Syberka. Problem smogu poruszany był również na godzinach wychowawczych i na lekcjach przyrody.

Wszyscy uczniowie naszej szkoły wraz z wychowawcami oraz chętnymi rodzicami wzięli udział w happeningu, który zachęcał mieszkańców osiedla Syberka do walki ze smogiem i do postaw proekologicznych.

Podsumowaniem całej akcji „Powstrzymać smog – dzieci z rodzicami wykonują pierwszy krok” było zaprezentowanie całej społeczności szkolnej przedstawienia pt. „Smog”, przygotowanego przez uczniów ze Szkolnego Teatrzyku Bajka, pokazującego sposoby walki dzieci ze smogiem.