Listy z Francji

Uczniowie z klasy 5f w ramach współpracy międzynarodowej wzięli udział w wymianie korespondencyjnej ze szkoła francuską z Chuany. Dzięki temu poznali swoich rówieśników z Francji oraz ich zainteresowania i pasje. Nie możemy się doczekać na kolejne listy.