Międzyszkolny Konkurs w 200. rocznicę urodzin C. K. Norwida

Wśród wydarzeń związanych z obchodami 200. rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida w Roku Norwidowskim nie mogło zabraknąć naszej szkoły. Po szkolnym konkursie na prezentację multimedialną o Norwidzie zorganizowaliśmy międzyszkolny konkurs literacko – plastyczno – muzyczny, który odbył się 18. listopada. Honorowy patronat nad turniejem objął Prezydent Miasta Będzina, a współorganizatorem była Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie. Konkurs przygotowały p. E. Sowa i A. Samsonowicz pod czujnym okiem p. dyrektor M. Gajdki.

Ponieważ C. K. Norwid był nie tylko poetą, prozaikiem, dramatopisarzem i eseistą, ale również grafikiem, rzeźbiarzem i malarzem, a jego wiersze zainspirowały wielu piosenkarzy, konkurs składał się aż z pięciu kategorii. Na zaproszenie odpowiedziało sześć będzińskich podstawówek: 1, 4, 9, 10, 11, 13.  Każdą szkołę reprezentowały czteroosobowe zespoły, które musiały wykazać się wiedzą na temat życia i twórczości Norwida, na bazie przedstawionej prezentacji multimedialnej wykonanej przez M. Jęczmyka z 7 f. Ucztą duchową dla wszystkim były artystyczne występy uczestników: recytacja wiersza „Ogólniki”, z którego cytat – „Odpowiednie dać rzeczy słowo”, był mottem konkursu; wokalno – muzyczne przedstawienie fragmentu utworu „Marzenie”; rozpoznawanie tytułów poezji wieszcza po wysłuchaniu piosenek oraz przekład intersemiotyczny wiersza „Moja piosnka II”. Występ pana M. Fiuka zainspirował młodych artystów plastyków.

W czasie konkursu odpowiedzi i wenę twórczą uczniów oceniała komisja, obiektywna i profesjonalna, w składzie: S. Jaskólska – inspektor Wydziału Edukacji w Będzinie; M. Fiuk – radny, specjalista ds. promocji w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Będzinie; I. Kościelny – nauczyciel plastyki i sztuki B. Wójtowicz – Stach – nauczyciel języka polskiego.

Laureaci:

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 13

II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 9

III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 11

Naszą szkołę reprezentowały uczennice: Marta Czech z 8 c, Zuzanna Delong z 7 f, Oliwia Garbień z 8 d i Julia Kubat z 8 d.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Urząd Miejski w Będzinie oraz naszą szkołę.