Nasza szkoła bierze udział w Programie Laboratoria Przyszłości.

Zachęcamy do obejrzenia foto relacji dokumentującej pracę naszych uczniów z wykorzystaniem sprzętu z programu Laboratoria Przyszłości.

Poniżej kilka słów o programie oraz wykaz zakupionego sprzętu.

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie będzie przekazane jeszcze w 2021 roku w całości z góry – bez konieczności wniesienia wkładu własnego.

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

https://www.gov.pl/web/laboratoria/uchwala

https://www.gov.pl/web/laboratoria

Łączna kwota otrzymana z programu: 201 000,00zł

Wykaz zakupionego sprzętu w ramach programu Laboratoria Przyszłości:

1. Drukarka 3d – 2 szt.

2. Filament do drukarek 3d – 14szt.

3. Laptop do obsługi drukarki 3D – 2 szt.

4. Mikrokontrolery z czujnikami i akcesoriami – 12 szt.

5. Płytki stykowe – 10 szt.

6. Stacja lutownicza z gorącym powietrzem – 2 szt.

7. Mikroport z akcesoriami – 10 szt.

8. Kamera przenośna cyfrowa wraz z akcesoriami – 1 szt.

9. Aparat fotograficzny wraz z akcesoriami – 1 szt.

10. Statyw z akcesoriami – 2 szt.

11. Mikrofon kierunkowy z akcesoriami – 2 szt.

12. Oświetlenie do realizacji nagrań – 2 szt.

13. Gimbal – 1 szt.

14. Greenscreen – 1 szt.

15. Stolik meblowy z szafką pod drukarkę 3D – 2 szt.

16. Tablica ścieralna – 2 szt.

17. Gogle Wirtualnej Rzeczywistości (VR) wraz z akcesoriami zestaw złożony z 8 szt. i oprogramowaniem wspierającym ich funkcjonowanie – 3×8 – 24szt.

18. Licencja 5 letni dostęp do portalu wirtualnych lekcji VR – 1 szt.

19. Szafa – 3 szt.

20. Klocki do samodzielnej konstrukcji z akcesoriami – zestaw LEGO Education SPIKE dla klas I – III – 8 szt.

21. Klocki do samodzielnej konstrukcji z akcesoriami – zestaw LEGO Education SPIKE Prime – zestaw podstawowy – 12 szt.

22. Robot Photon edukacyjny wraz z akcesoriami – 3 szt

23. Taker – 1 szt.

24. Zszywki do takera

25. Bezprzewodowy pistolet do klejenia na gorąco z akcesoriami – 1 szt.

26. Klej – 5l

27. Pasta lutownicza – 2 szt.

28. Laminarka A3 – 1szt.

29. Folie do laminowania

30. Skaner 3D kompatybilny z drukarką 3D – 1 szt.

31. Mikroskop wraz z akcesoriami i wizualizerem – 1 szt.

32. Zestaw klocków konstrukcyjnych – 20 zestawów

33. Kuchenka elektryczna – 1 szt.

34. Dyktafon – 1 szt.

35. Plansze z akcesoriami – 22szt.

36. Odzież ochronna – 2 szt.

37. Rękawice ochronne

38. Okulary ochronne – 2 szt.

39. Papier do rysunku technicznego – 16szt.

40. Farby – 12l

Rzeczy zakupione w drugiej turze:
1. Cubo – klocki drewniane – 2 szt.
2. Bryły geometryczne składane – 2 szt.
3. Filament – 2 szt.
4. Zrozumiała Fizyka – Magnetyzm – 1 szt.
5. Sześciany drewniane kolorowe – 1 szt.
6. Modele atomów kulkowe – 1 szt.
7. Tablet do obsługi robotów Photon – 3 szt.

Laboratoria Przyszłości – film promocyjny

Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany na zajęciach lekcyjnych, m.in. informatyce, technice, biologii, przyrodzie, chemii, matematyce, w edukacji wczesnoszkolnej, zajęciach opiekuńczo – wychowawczych w świetlicy szkolnej oraz podczas zajęć pozalekcyjnych, m.in.: kółku teatralnym, plastycznym, muzycznym, tanecznym oraz podczas organizacji eventów i uroczystości szkolnych.