Samorząd Uczniowski i Młodzieżowa Rada Miasta

Prawo oświatowe przewiduje funkcjonowanie w szkołach Samorządu Uczniowskiego.

Jeśli chcielibyście współuczestniczyć w podejmowaniu decyzji dotyczących naszej szkoły, zgłaszać wnioski i opinie w imieniu społeczności szkolnej, organizować różne aktywności, konsultować inicjatywy czy mieć realny wpływ na to co się dzieje w SP13, kandydujcie do SU.

16 września zaplanowane są wybory do szkolnego Samorządu Uczniowskiego. Stwórz plakat wyborczy ze swoimi postulatami i przynieś go najpóźniej 9 września do opiekunów SU (sale 102 i 157 ). Galeria plakatów będzie wywieszona przez tydzień i umożliwi innym uczniom poznanie planów kandydata.

Samorządność uczniowska to ćwiczenia z demokracji, zaangażowania i dialogu.

Masz bardziej ambitne plany? Może po szkolnym zwycięstwie sięgniesz dalej i spróbujesz swoich sił 26 września w tegorocznych wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta? Więcej info o Młodzieżowej Radzie Miasta <<<

Przeczytaj o MRM Będzina <<<

Czekamy na wasze kandydatury !!!! Nie zwlekajcie, wypowiedzcie się i stwórzcie wizję nowoczesnej szkoły.