Wychowanie do życia w rodzinie

Od 1999 r. uczniowie polskich szkół uczęszczają na zajęcia WDŻ. Jego celem jest przygotowanie uczniów do podejmowania życiowych decyzji i odpowiedzialnego wypełniania ról rodzinnych.

Specyfika przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie polega na tym, że zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej, ani też na ukończenie szkoły. Brak tradycyjnych metod kontroli na tych lekcjach umożliwia uczniom większą swobodę wypowiedzi i odwagę w zadawaniu pytań, zapewniając im „bezpieczną przestrzeń” w komunikacji z rówieśnikami i z osobą prowadzącą.

Tematyka zajęć w poszczególnych klasach 4-8 SP13 znajduje się tutaj <<<