Nauka zdalna do końca ferii zimowych

Od 27 stycznia do 27 lutego 2022 r. uczniowie szkół podstawowych klas
V-VIII i uczniowie szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę
zdalną. Zdalnie pracować będą również placówki kształcenia
ustawicznego i centra kształcenia zawodowego. Uczniowie z klas I-IV
szkół podstawowych i przedszkolaki kontynuują naukę w trybie
stacjonarnym. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w tej
sprawie.

Szczegóły dotyczące organizacji pracy szkół i placówek do końca
ferii znajdą Państwo w komunikacie dołączonym do wiadomości oraz na
stronie
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauka-zdalna-do-konca-ferii-zimowych–gotowe-przepisy.
Zachęcamy także do bieżącego śledzenia innych informacji
udostępnianych na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.