Olimpiada Matematyczna Juniorów

W tym roku szkolnym podobnie jak w poprzednim nasza szkoła dołączyła do grona szkół biorących udział w Olimpiadzie Matematycznej Juniorów (OMJ). OMJ, to olimpiada przedmiotowa adresowana do uczniów starszych klas szkoły podstawowej, zainteresowanych matematyką. Są to zawody trójstopniowe, polegające na samodzielnym rozwiązywaniu zadań konkursowych z matematyki. Celem Olimpiady Matematycznej Juniorów jest rozbudzanie zamiłowania do matematyki wśród młodzieży starszych klas szkół podstawowych, wyszukiwanie uczniów zainteresowanych matematyką, kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej.

W dniu 23.09.2021 odbył się w naszej szkole pierwszy etap OMJ, w którym wzięło udział 21 uczniów klas 7 i 8 lubiących matematykę. Uczniowie otrzymali do rozwiązania 15 zadań testowych. Obecnie w warunkach domowych uczestnicy zawodów rozwiązują samodzielnie zadania części korespondencyjnej, które należy przesłać do komitetu organizacyjnego olimpiady do dnia 11.10.2021. Część korespondencyjna składa się z 7 ciekawych zadań matematycznych. Po ocenie prac uczestników komisja przedstawi listę uczniów zakwalifikowanych do etapu drugiego OMJ.

Wszystkim uczestnikom OMJ życzymy sukcesów i czekamy na wyniki!!!