Organizacja zakończenia roku szkolnego 2019/2020

W związku z trwającą pandemią uroczysta akademia z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020 nie odbędzie się.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci dla uczniów klas 1-2 świadectwa będą dostępne w wersji elektronicznej, w wersji papierowej będą do odbioru we wrześniu.

Dla uczniów klas 3-8 odbiór świadectw odbędzie się 26 czerwca 2020r  według harmonogramu przekazanego przez wychowawców klas.

Uczniowie proszeni są o zachowanie dystansu społecznego oraz posiadanie środków ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki).

Ósmoklasistów prosimy dodatkowo o posiadanie własnych długopisów w celu podpisania odbioru świadectw.

Świadectwa, które nie zostaną odebrane w wyznaczonym czasie będą złożone w sekretariacie szkoły.