Podziękowanie za udział w zbiórce dla Ukrainy

Drodzy Uczniowie oraz Szanowni Rodzice i Nauczyciele,

serdecznie dziękujemy za zaangażowanie oraz wielkie serce włożone w zbiórkę darów dla poszkodowanych w wyniku wojny na Ukrainie. Pokazaliście, że w trudnej sytuacji potraficie podzielić się tym co posiadacie, by wspomóc potrzebujących. To piękny i szlachetny gest.

Dzięki Waszej aktywnej postawie zgromadziliśmy bardzo dużą ilość, m.in. żywności, środków higieny osobistej, leków, artykułów żywnościowych i pielęgnacyjnych dla małych dzieci oraz odzieży. Zebrane dary zostały przekazane do Urzędu Miasta w Będzinie oraz do Caritas Diecezji Sosnowieckiej.

                                                                        Z wyrazami szacunku

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego klas I-III oraz Wolontariat Szkolny