Projekt Etwinning „Wartości przekazane przez bohaterów baśniowych”

Baśnie zajmują bardzo ważne miejsce w świecie naszych dzieci. Uczniowie biorą przykład z bohaterów ulubionych bajek, naśladując ich postępowanie. Dzięki projektowi, ożywimy bajkowych bohaterów, a także nauczymy się nie tylko magii piękna bycia bohaterem, ale także ich obowiązkowości. Bajkowe postaci pokazują nam reguły społeczne oraz o to, jak ważne są w naszym życiu wartości.