Portret Pani Wiosny

Miło nam ogłosić, że konkurs plastyczny zorganizowany przez Samorząd Uczniowski Klas I-III pt. „Portret Pani Wiosny” został rozstrzygnięty.

Celem konkursu było:

– inspirowanie wiosenną tematyką;

– rozwijanie wrażliwości uczniów na piękno przyrody;

– rozwijanie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a autorom zwycięskich prac serdecznie gratulujemy!

Oto Lista Laureatów:

Miejsce I

Judyta Ciask kl. 3b

Weronika Gzik kl. 1c

Klara Kuna kl. 1b

Amelia Różycka kl. 3a

Miejsce II

Szymon Mnich kl. 1a

Nataniel Kalita kl.1c

Franciszek Rudy kl. 2a

Julia Rybacka kl. 1a

Miejsce III

Nikola Wysocka kl. 1c

Jakub Bochen kl. 1b

Antoni Wyparło kl. 1c

Wyróżnienie:

Zuzanna Pilch kl. 1c

Wojciech Lorenz kl. 2a

Hanna Hat kl. 1b

Łukasz Dybich kl. 1b

Kamil Kuban kl. 1b