Sukses na olimpiadzie OJAJ

Miło nam poinformować, że Aleksandra Wójcik – uczennica klasy 8b oraz Alan Frąckowiak – uczeń klasy 8d zostali LAUREATAMI wieloetapowej Olimpiady Języka Angielskiego dla Juniorów na szczeblu ogólnopolskim. Uczniowie w III etapie finałowym zmierzyli się z testem gramatyczno-leksykalnym, rozwiązywanym online oraz z egzaminem ustnym, sprawdzającym znajomość języka ogólnego, lektury „Wehikuł Czasu” oraz wiedzy o historii i kulturze krajów anglojęzycznych.
Ola i Alan są zwolnieni z pisania egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego i w pierwszej kolejności mogą ubiegać się o przyjęcie do każdej szkoły ponadpodstawowej.
Uczniom gratulujemy sukcesu! Koordynatorem olimpiady była p. Karolina Kowalska.