Warsztaty w Planetarium Śląskim

Klasa 5c wzięła udział w warsztatach w stacji klimatologicznej oraz seansie dydaktyczno – edukacyjnym „Cztery pory roku”. Zajęcia odbywały się w Planetarium Śląskim w Chorzowie. Uczniowie poznali wiele ciekawostek z zakresu różnorodności opadów atmosferycznych, pomiaru temperatury, wiatru oraz zmian zachodzących podczas wędrówki Słońca. Warsztaty były niezwykle ciekawe.