Zajęcia terenowe z kartografii

Uczniowie uczyli się posługiwać kompasem, wyznaczali kierunek północny na podstawie obserwacji, obliczali azymut i wyznaczali różne kierunki świata. Mierzyli odległości i wysokości obiektów, tworzyli plan, mapę i globus. Wyznaczali współrzędne geograficzne oraz odgrywali role wcielając się w ciała niebieskie w kosmosie.