Zarządzenie Dyrektora 5 maja 2000 r.

Zarządzenie w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym (oddziałach przedszkolnych) w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zapoznaj się z artykułem <<<