„ZWYCZAJE I TRADYCJE WIELKANOCNE”- wyniki międzyszkolnego konkursu

W miesiącu marcu uczniowie klas trzecich będzińskich szkół podstawowych zostali zaproszeni przez naszą placówkę do udziału w konkursie, którego celem było rozwijanie zainteresowań dzieci tradycyjną kulturą obrzędową oraz upowszechnianie wiedzy na temat zwyczajów związanych z okresem Świąt Wielkiej Nocy. W ramach konkursu uczestnicy przygotowali prezentację multimedialną w programie MS PowerPoint.

Komisja konkursowa obejrzała i oceniła wszystkie prace. Po przeanalizowaniu ich treści pod kątem zgodności z tematem konkursu oraz ogólnego wrażenia artystycznego nagrodzono i wyróżniono autorów następujących prac:

I miejsce: Nadia Wieczorek – Piecuch SP nr 6

II miejsce: Rafał Bryk SP nr 10

III miejsce: Kasandra Jakubowska SP nr 8

                    Wojciech Winczakiewicz SP nr 11

                    Maja Szymczyk SP nr 13

Pozostali uczestnicy otrzymują wyróżnienia za opracowane prezentacje.

Dziękujemy wszystkim dzieciom, rodzicom i nauczycielom za zaangażowanie w przygotowanie prac konkursowych.

Uczestnikom konkursu gratulujemy wiedzy i umiejętności.            

Najlepsza praca <<<