Czasowe zawieszenie zajęć – klasa 7b

Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w klasie 7b Szkoły Podstawowej nr 13 im. H.Wagnera w Będzinie w okresie od 5 listopada do dnia 8 listopada 2021. Całość zarządzenia <<<