Światowy Dzień Wody

W dniu 22 marca w naszej szkole obchodzony był Światowy Dzień Wody we współpracy z Polską Akcją Humanitarną ( pah). Tematem tegorocznych obchodów była  „Wojna Dla Pokoju” uczniowie klas 5-8 zostali wdrożeni w temat przez nauczycielkę geografii Agnieszkę Tokarską, która na specjalnych zajęciach omawiających wystawę przybliżała tematykę pojęć Wirtualna Woda, Ślad wodny, Nadmiar Konsumpcji wywołujący braki wody na świecie, Konflikty o Wodę mogące wywoływać wojnę. Uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób oszczędzać wodę nie tylko przez zakręcanie kranów. Przy organizacji wystawy brali udział uczniowie z koła ekologicznego- klasa 6A.