Działania szkoły-COVID-19

 • Zarządzenie nr 12 w sprawie czasowego zawieszenia zajęć klasy 7b >>>
 • Bezpieczeństwo w szkole – wytyczne Covid obowiązujące od 01 września >>>
 • Aktualizacja procedur obowiązujących w czasie zagrożenia epidemiologicznego>>>
 • Zarządzenie nr 5 w sprawie czasowego zawieszenia zajęć Oddział Przedszkolny >>>
 • Zarządzenie nr 4 w sprawie czasowego zawieszenia zajęć klasy 3a>>>
 • Zarządzenie nr 3 w sprawie czasowego zawieszenia zajęć Oddział Przedszkolny >>>
 • Zarządzenie nr 2 w sprawie czasowego zawieszenia zajęć klasy 3c >>>
 • Zarządzenie nr 1 w sprawie czasowego zawieszenia zajęć klasy 2 c >>>
 • Procedury bezpieczeństwa – aktualizacja 18 stycznia 2021r >>>
 • Procedury obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 13 im. H. Wagnera od 1 września 2020 roku w czasie zagrożenia epidemicznego >>>
 • Zarządzenie Dyrektora SP13 z dnia 4 listopada w sprawie czasowego zawieszenia zajęć >>>
 • Zasady i procedury nauczania zdalnego i hybrydowego >>>
 • Wytyczne przeciwepidemiczne GIS >>>
 • Dyżury przedszkoli w lipcu i sierpniu >>>
 • Procedury dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu ósmoklasisty >>>
 • Procedury bezpieczeństwa – konsultacje dla uczniów >>>
 • Procedury bezpieczeństwa – edukacja wczesnoszkolna >>>
 • Procedury bezpieczeństwa – zajęcia rewalidacyjne >>>
 • Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa na terenie SP13 >>>
 • Zarządzenie dyrektora w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziałach przedszkolnych >>>
 • Oświadczenie rodziców – powrót do oddziałów przedszkolnych >>>
 • Wsparcie psychologiczne >>>
 • Zmiana zasad przyjmowania dzieci >>>
 • Opłaty w szkołach i oddziałach przedszkolnych >>>
 • Sposób i tryb realizacji zadań w szkole >>>
 • Apel do rodziców i uczniów >>>
 • Koronawirus -materiały informacyjne >>>