Kryteria oceniania

PrzedmiotSzkołaNauczycielKryteria ocenianiaPSO
Edukacja wczesnoszkolnaszkoła podstawowaBarbara Marchelak, Leonarda Grzebinoga, Dorota Sioła, Małgorzata Łukasik, Joanna Ceś, Agnieszka Kozieł, Iwona Mrówka, Jolanta Krawczyk, Beata ZiętekWE kl 1
WE kl 2
WE kl 3
PSO
J. polskiszkoła podstawowa
Elżbieta Bugajska
Renata Tabiś
Anna Samsonowicz
Elżbieta Gwiazda 
Agnieszka Brandys
WEPSO
Historiaszkoła podstawowa
Barbara Żółkiewicz
Agnieszka Merta
Izabella Bugdoł
WEPSO
Muzykaszkoła podstawowaEwa Sowa
Karin Małowicz
WEPSO
Plastykaszkoła podstawowaDorota KorusWEPSO
WOSszkola podstawowaAgnieszka MertaWEPSO
J. angielskiszkoła podstawowaKarolina Winter
Danuta Owczarzak-Barańska
Joanna Witaszczyk
Anna Jaworska
Beata Krawczyk
WEPSO
J. niemieckiszkoła podstawowaJolanta NowakWEPSO
Geografiaszkoła podstawowaAgnieszka TokarskaWEPSO
Biologiaszkoła podstawowaKatarzyna SobotaWEPSO
Chemiaszkoła podstawowaKatarzyna Trzcionka- urlop
Danuta Owczarzak-Barańska
WE kl 7
WE kl 8
PSO
Fizykaszkoła podstawowaDanuta Owczarzak-BarańskaWEPSO
Matematykaszkoła podstawowaMałgorzata Gajdka
Małgorzata Leks
Mariola Kubik-Kopysta
Jan Domaszewicz
Agnieszka Kopa
WEPSO
Informatykaszkoła podstawowaKinga Sowa- urlop
Beata Krawczyk
Adam Swarlik
Małgorzata Bogacz
WEPSO
W-Fszkoła podstawowa
Sebastian Klata
Piotr Tchórzewski
Izabela Jaźwińska
Ewa Łazarz
Zbigniew Syguła
Tomasz Krukiewicz- urlop
WE PSO
Technikaszkoła podstawowaJolanta Nowak
Dorota Korus
WE kl 4
WE kl 5
WE kl 6
PSO
Religaszkoła podstawowaAgnieszka Sojka
Sebastian Zalewski
ks. Andrzej Hepek
ks. Piotr Janiczek
WEPSO
Przyrodaszkoła podstawowaKatarzyna Trzcionka
Katarzyna Sobota
WEPSO
Etykaszkoła podstawowaIwona MrówkaWEPSO
Edukacja dla bezpieczeństwaszkoła podstawowaAgata FirekWEPSO

Tematyka zajęć wychowania do życia w rodzinie <<<

Nauczyciele wychowania do życia w rodzinie: Agnieszka Merta.